Rita Platzer PR skapar reaktioner som påverkar beslut

Vi är din samarbetspartner  när det gäller att bygga varumärken, öka kunskap och förändra attityder och beteenden.

• Vi är rådgivare inom kommunikation. Vi tar fram, bearbetar och förmedlar information genom olika PR-aktiviteter där medierelationer spelar en central roll.

• Vi ser problemställningar ur fler än en synvinkel.
Att vi bryter invanda tankar och mönster blir därför ofta resultatet av vår insats.

• Vi jobbar med utvalda kunder inom bl.a. områden som:
medicin, hälsa och lifestyle, livsmedel, industri, organisationer och offentlig sektor.